Vận Chuyển

Công Ty TNHH Nextech Việt Nam có chính sách miễn phí vận chuyển máy tính công nghiệp theo địa chỉ khách hàng chỉ định trên toàn lãnh thổ Việt Nam.