Thanh Toán

Công Ty TNHH Nextech Việt Nam có chính sách công nợ tối đa 70% giá trị đơn hàng trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ khi bên Mua nhận đủ hàng hóa và giấy tờ yêu cầu.